Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

Majikan , kakitangan, syarikat konsesi, pekerja kontrak dan pelanggan yang berada didalam pesekitaran Hospital Umum Sarawak hendaklah mematuhi Akta, Peraturan yang sedia ada atau yang telah ditetapkan.

Akta keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

Kesihatan Awam

AKTA PENCEGAHAN DAN PENGAWALAN PENYAKIT BERJANGKIT 1988

DESTRUCTION OF DISEASE-BEARING INSECTS ACT 1975

AKTA MAKANAN