Unit Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan Hospital Umum Sarawak (UKKP HUS)

UKKP HUS dianggotai oleh pegawai perubatan dan paramedik yang terlatih dalam kesihatan pekerjaan seperti Doktor kesihatan Pekerjaan (OHD) dan Jururawat Kesihatan Pekerjaan (OHN). Selain dari membuat mengkoordinasi latihan, notifikasi dan siasatan lapangan, unit ini juga bertanggungjawab mengurus Klinik Kesihatan Pekerjaan dan Klinik Sejahtera iaitu klinik untuk anggota dan ahli keluarga terdekat HUS.

Perkhidmatan kesihatan & keselamatan pekerjaan yang disediakan di Hopsital Umum Sarawak termasuk:


Capaian Penting

Alert: Vaccinated List Available

SGH vaccinated list is now available. Kindly check your name inside the PDF. Read more

Last Updated 11th March 2021